mascaroso

Francesc Mascaró amb la resta de propietaris de la zona fotografiats a la sortida de la primera reunió celebrada al castell. A la imatge es poden veure també alguns membres del servei i el sereno del barri a la part inferior esquerra de la imatge.

Comparteix:
Share
Share
Share